Institut Montjuïc

Avís legal per als usuaris d'aquest web

L'Institut Montjuïc us informa que l'accés i ús de la nostra pàgina web és subjecte a les presents condicions d'ús, i us recomanem que llegiu atentament les presents condicions d'ús, ja que el fet d'accedir i utilitzar aquestes pàgines n'implica la seva acceptació.

L'usuari es compromet a utlitzar la pàgina web amb conformitat amb la llei, el present avís legal, reglaments i instruccions que posem en el vostre coneixement, així com la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Llei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico de l'Estat espanyol (en endavant LSSICE)

El lloc web que visiteu és propietat de l'Institut Montjuïc, amb identificació fiscal Q-5855811-E, amb domicili a 08038 Barcelona, Carrer Cisell, 19. L'adreça de correu electrònic per a contacte sobre temes legals relacionats amb aquest web és a8013093@xtec.cat.

L'Institut Montjuïc pot prestar serveis telemàtics en línia i rebre o enviar informació via correu electrònic des del servidor amb domini institutmontjuic.cat, per la qual cosa posem en el vostre coneixement que els serveis de la societat de la informació no poden atemptar contra els següents principis: l'ordre públic, la seguretat, la salut pública i la defensa estatal; protecció dels consumidors, respecte a la dignitat de la persona i no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social; protecció a la joventut i a la infància. L'Institut Montjuïc defensa aquests principis i en compliment de l'esmentada llei estem obligats a col·laborar amb els òrgans competents de l'Estat que ordenin que s'aturi el servei.

De la mateixa manera, us informem que l'spamming, o tramesa de correu no sol·licitat de manera massiva és prohibit en l'esmentada llei i que a l'Institut Montjuïc seguim una política de 'permission marketing', per la qual cosa sol·licitem el vostre consentiment respecte a les Comunicacions Públiques o privades per via electrònica que puguem enviar-vos. Posem en el vostre coneixement, de conformitat amb allò que estableix la LSSICE en els seus articles 20 i 21, que les dades que ens faciliteu les utilitzarem per a enviar-vos comunicacions comercials sobre els nostres serveis que puguin ser del vostre interès, acció per a la qual entenem que ens doneu el vostre consentiment, comunicacions que farà l'Institut Montjuïc directament sense perjudici del dret que teniu de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions, dirigint-vos per escrit a l'adreça més amunt indicada i/o utilitzant els sistemes d'alta i baixa automàtica de registres de la nostra base de dades de subscriptors de rebuda d'informació de l'Institut.

Propietat intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics i les animacions són propietat intel·lectual d'Editio Software (www.editiosoftware.com) amb ple dret d'explotació per part de l'Institut Montjuïc. El logotip i els textos, informació i continguts, que es recullen al web https://institutmontjuic.cat son propietat intel·lectual de l'Institut Montjuïc i no se'n permet la reproducció total o parcial d'aquest web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació, transformació o descompil·lació, sense el permís previ i per escrit de l'Institut Montjuïc.

L'usuari, únicament i exclussiva pot utilitzar el material que apareixi en aquest web per al seu ús personal i privat, i queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Editio Software i l'Institut Montjuïc.

Protecció de dades personals i política de cookies

L'Institut Montjuïc recull dades anònimes de navegació a partir de cookies, pel tractament estadístic dels accessos al web mitjançant el programari Google Analytics. Si voleu esborrar aquestes cookies ho podeu fer a les preferències o configuració del vostre programa navegador, però nosaltres no podem evitar que si visiteu el web es gravi aquesta informació al vostre ordinador o dispositiu d'accés a Internet. Si voleu evitar les cookies i seguir navegant pel nostre web us recomanem que cerqueu informació tècnica i legal relacionada amb aquests assumptes, o que sol·liciteu assistència legal qualificada i en seguiu les seves reconamancions.

Les dades personals que es recullen i envien als formularis de contractació/contacte del web de l'Institut Montjuïc seran objecte de tractament manual i/o automàtic, s'incorporaran als corresponents fitxers la titularitat dels quals correspon a l'Institut Montjuïc i alguns d'ells romandran al servidor.

La recollida i tractament de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en cada cas s'estableixi amb l'Institut Montjuïc, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l'usuari decideixi utilitzar.