Equip Directiu

14 / Setembre / 2009 

Equip Directiu

L’equip directiu està constituït pel conjunt d’òrgans unipersonals de govern del centre. La funció de l’equip directiu és assessorar el director en matèries de la seva competència, elaborar la programació ...

30 / Agost / 2017 

Proves extraordinàries ESO i Batx

Us podeu presentar a totes les matèries pendents d'aquest curs i de cursos anteriors. També s'inclouen matèries optatives i crèdit de síntesi,, si surt el global optatiu suspés.

 
09 / Juny / 2017 

Proves extraordinàries 2n batx