Equip Directiu

14 / Setembre / 2009 

Equip Directiu

L’equip directiu està constituït pel conjunt d’òrgans unipersonals de govern del centre. La funció de l’equip directiu és assessorar el director en matèries de la seva competència, elaborar la programació ...

 
09 / Juny / 2017 

Proves extraordinàries 2n batx