Història de l'IES Montjuïc

Des del 1975 al servei del barri.

La història del nostre institut és paral·lela a la del barri. La seva creació és fruit de les necessitats dels veïns i veïnes del barri que volien un centre educatiu per als seus fills.

L’IES Montjuïc té el seu origen en les reivindicacions veïnals que demanaven de l’administració un institut d’ensenyament mitjà per al barri: eren els anys 1973-1975. En aquells anys, concretament el curs 73-74, havia tancat per manca d’alumnat el col·legi d’ensenyament primari “Grupo Escolar Luis Antúnez primari, que estava situat on ara hi ha els dipòsits de CLH (Central Logística d’Hidrocarburs) i les autoritats, després d’un temps d’abandonament, opten per rehabilitar l’antic col·legi i reobrir-lo com a centre d’ensenyament mitjà amb el nom de “INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA CASA ANTÚNEZ”, era el curs 1975-1976. Amb les successives ampliacions de les dependències portuàries i l’augment de l’alumnat, va ser necessari traslladar l’institut a un altre emplaçament i així, el curs 87-88 s’inaugura l’IES Montjuïc, hereu de l’anterior, en l’edifici actual. Així, doncs, portem ja més de 30 ANYS de servei al barri.