Equip Directiu
   
 
30 de agost,  2017
Proves extrordinàries ESO i 1r Batx
 

Proves extraordinàries ESO i Batx

4-5 setembre

Administrador

Calendari de proves extraòrdinàries dilluns i dimarts (4-5 setembre)

Us podeu presentar a totes les matèries pendents d'aquest curs i de cursos anteriors. També s'inclouen matèries optatives i crèdit de síntesi,, si surt el global optatiu suspés.