Departaments
   
 
05 de març,  2013
 

LLIBRE D'ARTISTA

Els nostres alumnes participen en una activitat organitzada per la Direcció de Comerç, l'Institut Municipal d'Educació, l'Ajuntament i els centres docents.

Olga Pérez

L'alumnat de 4t d'ESO participa enguany de l'activitat "EL COMERÇ I LES ESCOLES", dins d'aquesta iniciativa i des de l'àrea de Dibuix, els propis alumnes construeixen el "LLIBRE D'ARTISTA". Una mostra d'aquesta publicació la contitueixen les imatges que aquí és mostren.

Efectivament, aquestes imatges fotogràfiques s’inclouran en la publicació anomenada :”Llibre d’Artista” de l’activiatat “El comerc i les escoles” organitzada per la Direcció de Comerç i les escoles, L’Institut d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona.

Els autors són alumnes que han triat Dibuix com a matèria optativa de 4art d’ESO . El Llibre d’Artista és un contenidor d’imatges seqüencials. La narratologia d’aquest instrument és lliure, i fa que es puguin veure vivències del nostre alumnat i les expressin a la seva pròpia manera.

És la voluntat del Departament de Dibuix del Centre de donar a conéixer alguns dels treballs dels alumnes que han treballat l’activitat.: Wanda Cuellar, Cristina Giménez, David Martínez, Selene Martinez, Alessandra Montcada , Enric López i Jié Zheng.

Olga Pérez

Cap de Departament de Dibuix

Portada 

Olga Pérez 

Pastisseria Baylina

En la Pastisseria 

Cristina Giménez 

Pastisseria Baylina

Formes dolces 

Cristina Giménez 

Super-carn Escofet

En la carnisseria 

Wanda Cuellar 

Super-carn Escofet

Naturalesa morta 

Wanda Cuellar 

Cottet Òptics

Visitant l'Òptica 

Selene Martínez i Alessandra Mondaca 

Cottet Òptics

Ull 

Alessandra Mondaca i Selene Martínez 

Marcs Palou

Enmarcant l'obra 

Enric López i David Martínez 

Cottet Òptics

Prenent mides 

Alessandra Mondaca