Documentació
   
 
14 de setembre,  2009
Eva Corton
 

La mediació escolar a l’IES Montjuïc

Des de fa temps, comptem amb el projecte de mediació escolar. Durant tot el curs ’05 – ’06, es va formar l’equip de mediadors/es amb la finalitat d’aprendre estratègies per resoldre els conflictes que es podien originar al centre. Estava dividit en dues fases, una de formació i una de pràctica, on tant professorat, com alumnat i mares de l’institut, es formaven com a futur/es mediadors/es escolars.

Enguany, en el curs ’06 – ’07, un cop acabat el curs de formació, continuem endavant amb el projecte ja consolidat. Mica en mica, anem ampliant el nombre de mediacions. Costa conscienciar a tothom que aquest recurs és una manera de resoldre els problemes mitjançant el diàleg i, que permet a les persones en conflicte, amb l’ajuda d’una parella de mediadors/es, parlar del seu problema i intentar arribar a un acord.

Aquest servei, ens permet millorar la convivència i la integració al centre, alhora que ens serveix per fomentar la implicació i la participació de tota la comunitat de l’Ies Montjuïc ens els afers diaris.

Durant tot aquest temps, s’han fet i es seguiran fent en un futur, campanyes d’informació que consten de cartells, powerpoints, tríptics i xerrades.

Ara per ara, l’equip de mediadors/es, el formen:

PROFESSORS/ES:

1. Gálvez Santos, Josep

2. Lacasta Acín, Asun

3. Martinez Belenguer, Teresa

4. Martínez López, Francesc

5. Reynals Salort, Esther

6. Tubert Mauné, Quim

INTEGRADORA SOCIAL

7. Cortón Palacios, Eva

PAS

8. Garcia de Sanmillán, Francisco.

9. Lahoz López, Mercè.

AMPA

10. Mañes Zorio, Carme.

11. Morato Haro, Isabel.

12. Quirós Berraquero, Pilar.

ALUMNES

13. Guijarro Pérez, Rut.

14. Martínez Morato, Sergi.

15. Mellado Montoro, Albert.

16. Molero Gilbert, Joshua.

17. Peñafiel Riofrio, Maifer.

18. Rodriguez Vilalta, Jennifer.

19. Talamantes Aguilera, Dámaris.

Per poder accedir a utilitzar aquest servei, tan sols s’ha d’omplir la sol·licitud (també adjunta en aquest escrit), que es pot trobar a consergeria, secretaria, demanant-la personalment a la coordinadora de mediació o ara, al web de l’Institut. Un cop omplerta tota la informació que es demana, es lliurà a la coordinadora de mediació, i aquesta, es posarà amb contacte amb l’equip de mediació pertinent i amb les persones en conflicte.

Per acabar aquest petit esbós sobre la mediació escolar al nostre institut, només em queda remarcar que tots/es els membres del centre, hauríem de recordar d’utilitzar aquest servei com a una eina més per fomentar el diàleg i la convivència en casos de conflicte i, no deixar passar per alt aquestes situacions molestes, que amb el temps, poden ocasionar un gran malestar.

Eva Cortón Palacios (Integradora Social).